Regina Extra Bx Mountain 6s freewheel 1/2″ x 3/32″ 14-32T – NOS

Manufacturer: Regina Extra
Model: Bx Mountain 6s freewheel 1/2″ x 3/32″ 14-32T
Condition: NOS
Era: 1980s-1990s